KT Konevuokraus ja Kiinteistöhuolto

Tietosuoja & Evästeet

Tietosuojakuvaus

Tämä tietosuojakuvaus on laadittu 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuojalain 1050/2018 määräyksiä noudattaen. Me KT Konevuokrauksella arvostamme yksityisyyttäsi ja pyrimme tarjoamaan sinulle turvallisen ja miellyttävän käyttö- ja palvelukokemuksen. Samanaikaisesti haluamme ymmärtää tarpeitasi, luoda sinua kiinnostavaa sisältöä ja palvella sinua mahdollisimman hyvin. Keräämällä dataa useasta eri lähteestä ja hyödyntämällä sitä voimme parantaa käyttökokemusta ja palvelua. Pyydämme tutustumaan tähän tietosuojakuvaukseen. Tämän tietosuojakuvauksen tarkoituksena on täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Huomioithan, että tämä tietosuojakuvaus koskee ainoastaan KT Konevuokrauksen suorittamaa tietojen käsittelyä. Tietosuojakuvaus ei koske kolmansien osapuolten suorittamaa tietojen käsittelyä, eikä KT Konevuokraus ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi KT Konevuokraus ja Kiinteistöhuolto (jäljempänä ”KT Konevuokraus” tai ”me”)
Y-tunnus: 1634782-6
Sähköpostiosoite: markus.talvitie@ktkonevuokraus.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Markus Talvitie
markus.talvitie@ktkonevuokraus.fi
+358 40 0137137

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on KT Konevuokrauksen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. KT Konevuokraus käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimusvelvollisuutensa asiakkaiden suuntaan sekä toimiakseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja kehittääksemme liiketoimintaamme ja voimme kerätä teknistä tietoa verkkosivujemme käyttäjistä verkkosivuvierailuiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa KT Konevuokrauksen toimesta:
• KT Konevuokrauksen palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
• KT Konevuokrauksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
• Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin sekä KT Konevuokrauksen liiketoiminnan kehittämiseen.
• Teknistä tietoa voidaan käyttää verkkosivujen toiminnan analysointiin ja palveluiden kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme KT Konevuokrauksen palveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta, työnsuorittajilta sekä yhteistyökumppaneilta palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Lisäksi voimme kerätä teknisiä tietoja verkkosivujemme käyttäjiltä verkkosivuvierailuiden yhteydessä.

Voimme kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja palveluita toimittaessamme:
1. etu- ja sukunimi
2. yhteystiedot (osoite & puhelinnumero)
3. sähköpostiosoite
4. palvelukäynteihin liittyvät tiedot
5. muut asiakkaan itse antamat henkilötiedot
6. tietoja, joita asiakkaat antavat arvioidessaan palveluitamme tai antaessaan palautetta palveluistamme

Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia teknisiä tietoja verkkosivustomme käytön yhteydessä:
1. Internet-sivun vierailun kesto ja ajankohta
2. Sivuilla tehdyt toimet
3. Internetin selailutapaa kuvaava tieto
4. IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internet-palveluntarjoaja

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ainoastaan palveluiden tarjoamisen yhteydessä ja verkkosivumme käytön yhteydessä suoraan asiakkaalta tai käyttäjältä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme asiakkailtamme mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

6. Evästeet

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten käytät KT Konevuokrauksen sivustoja. Voimme kerätä KT Konevuokrauksen digipalveluissa käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden (esim. ns. web beacon -jäljitteiden, pikselien ja tägien) avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista.
Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kehittääksemme palveluistamme yhä parempia. Voimme yhdistää evästeillä tai muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyä käyttäytymistietoja henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, kuten nimeen ja sähköpostiosoitteeseen, mutta tyypillisesti tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua.
Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi pseudonymisoidut IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa.
Voit kieltäytyä Google Analyticsin tietojenkeruusta lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Tietojen luovutukset

Jaamme henkilötietoja ainoastaan KT Konevuokrauksen organisaation sisällä ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluidemme tuottamiseksi ja kehittämiseksi.
Emme luovuta henkilötietoja KT Konevuokrauksen organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista ehdoista sovellu:

Tämän tietosuojakuvauksen tarkoituksen saavuttaminen: Siltä osin kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin palveluiden suorittamiseksi, KT Konevuokraus on toteuttanut asianmukaiset sopimukselliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Tällaisessa tilanteessa takaamme henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tiedotamme asiakkaitamme ennen tietojen siirtoa tai tietosuojakuvauksen vaihtumista.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mainonta: Verkkosivujen käyttöön liittyvää anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, liikekumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

KT Konevuokraus ei siirrää henkilötietoja EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Sähköistä henkilötietoainestoa säilytämme suojatuilla palvelimilla, joita hallinnoimme yhdessä palveluntarjoajiemme kanssa. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

10. Tietojen säilytysaika

KT Konevuokraus ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin laissa on säädetty ja pidempään kuin palveluiden tarjoaminen edellyttää. Säilytysaika on riippuvainen tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Säilytysaika voi näin ollen vaihdella riippuen tiedosta ja käsittelyn tarkoituksesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

12. Tietosuojakuvauksen päivittäminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojakuvausta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Löydät ajantasaisen version verkkosivuiltamme.

13. Yhteydenotto

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tietosuojakäytäntöihimme liittyen, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen markus.talvitie@ktkonevuokraus.fi.

Päivitetty 29.12.2022

Evästeet

Tekijänoikeus © 2023 A1 Kotisivut